Integritetspolicy

Detta är opskar.coms policy att respektera din integritet angående all information vi kan samla in när vi använder våra webbplatser.

Besökare

Liksom de flesta webbplatsoperatörer samlar OPS icke-personligt identifierande information av det slag som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgängliga, såsom webbläsartyp, språkinställning, referenswebbplats och datum och tid för varje besökares begäran. att samla in icke-personligt identifierande information är för att bättre förstå hur OPS besökare använder sin webbplats. Ibland kan OPS släppa icke-personligt identifierande information i summan, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av sin webbplats.

OPS samlar också potentiellt personligt identifierande information som Internet Protocol (IP) adresser för inloggade användare och för användare som lämnar kommentarer på opskar.com bloggar / webbplatser. OPS avslöjar endast inloggade användare och kommentera IP-adresser under samma omständigheter som den använder och avslöjar personidentifierande information enligt nedan, förutom att kommentera IP-adresser och e-postadresser är synliga och meddelas till administratörerna på bloggen / webbplatsen där kommentaren var kvar.

Insamling av personlig information

Vissa besökare på OPS webbplatser väljer att interagera med OPS på sätt som kräver att OPS samlar in personlig identifierande information. Mängden och typen av information som OPS samlar in beror på interaktionens natur. Vi ber till exempel besökare som registrerar sig på ospkar.com att ange ett användarnamn och e-postadress. De som bedriver transaktioner med OPS ombeds lämna ytterligare information, inklusive vid behov den personliga och ekonomiska information som krävs för att behandla dessa transaktioner. I båda fallen samlar OPS sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med OPS. OPS avslöjar inte annan personligt identifierande information än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att tillhandahålla personlig identifierande information, med den förbehållet att det kan hindra dem från att delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

Aggregerad statistik

OPS kan samla in statistik om besökarnas beteende på sina webbplatser. OPS kan visa informationen offentligt eller ge den till andra. OPS avslöjar dock inte personligt identifierande information än vad som beskrivs nedan.

Skydd av vissa personlig information

OPS avslöjar potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast till de anställda, entreprenörer och anslutna organisationer som (i) behöver veta den informationen för att kunna bearbeta den för OPS räkning eller för att tillhandahålla tjänster som finns tillgängliga på OPS webbplatser, och ( ii) som har gått med på att inte avslöja det för andra. Vissa av dessa anställda, entreprenörer och anslutna organisationer kan vara belägna utanför ditt hemland; genom att använda OPS webbplatser samtycker du till överföring av sådan information till dem. OPS kommer inte att hyra eller sälja potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information till någon. Annat än sina anställda, entreprenörer och anslutna organisationer, som beskrivs ovan, avslöjar OPS potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast som svar på en stämning, domstolsbeslut eller annan statlig begäran, eller när OPS tror i god tro att avslöjande är rimligt nödvändigt för att skydda OPS, tredje parts eller allmänhetens egendom eller rättigheter. Om du är registrerad användare av en OPS-webbplats och har angett din e-postadress kan OPS ibland skicka ett e-postmeddelande för att berätta om nya funktioner, be om din feedback eller bara hålla dig uppdaterad om vad som händer med OPS och vår Produkter. Om du skickar en begäran till oss (till exempel via e-post eller via en av våra feedbackmekanismer) förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss att klargöra eller svara på din begäran eller för att hjälpa oss att stödja andra användare. OPS vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring eller förstörelse av potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information.

Cookies

En cookie är en informationssträng som en webbplats lagrar på en besökares dator och som besökarens webbläsare tillhandahåller webbplatsen varje gång besökaren återvänder. OPS använder cookies för att hjälpa ditt företag att identifiera och spåra besökare, deras användning av OPS-webbplatsen och deras webbplatsinställningar. OPS-besökare som inte vill ha kakor placerade på sina datorer bör ställa in sina webbläsare för att vägra kakor innan de använder OPS webbplatser, med nackdelen att vissa funktioner på OPS webbplatser kanske inte fungerar korrekt utan hjälp av kakor.

Företagsöverlåtelser

Om OPS, eller väsentligen alla sina tillgångar, förvärvades, eller om det inte är troligt att OPS går ur drift eller går i konkurs, skulle användarinformation vara en av de tillgångar som överförs eller förvärvas av en tredje part. Du bekräftar att sådana överföringar kan inträffa, och att någon förvärvare av OPS kan fortsätta att använda din personliga information enligt vad som anges i denna policy.

annonser

Annonser som visas på någon av våra webbplatser kan levereras till användare av annonseringspartner, som kan ställa in cookies. Dessa cookies tillåter annonsservern att känna igen din dator varje gång de skickar dig en onlineannonsering för att sammanställa information om dig eller andra som använder din dator. Med den här informationen kan annonsnätverk bland annat leverera riktade annonser som de anser vara av största intresse för dig. Denna sekretesspolicy täcker användningen av cookies av OPS och täcker inte användningen av cookies av någon annonsör.

SEKRETESSPOLICY Förändringar

Även om de flesta ändringar troligen är mindre kan OPS ändra sin integritetspolicy då och då och enligt ops eget gottfinnande. OPS uppmuntrar besökare att ofta kontrollera denna sida för eventuella ändringar i dess integritetspolicy. Om du har ett opskar.com-konto kan du också få en varning som informerar dig om dessa ändringar. Din fortsatta användning av denna webbplats efter ändringar i denna integritetspolicy kommer att utgöra ditt godkännande av sådan ändring.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •