Integritetspolicy

Följande villkor reglerar all användning av opskar.com-webbplatsen och allt innehåll, tjänster och produkter som finns tillgängliga på eller via webbplatsen (tillsammans, webbplatsen). Webbplatsen ägs och drivs av ops (ops). Webbplatsen erbjuds under förutsättning att du accepterar dig utan att ändra alla villkoren i denna och alla andra regler, policyer (inklusive, utan begränsning, OPS: s sekretesspolicy) och förfaranden som kan publiceras från tid till annan på denna webbplats av OPS (gemensamt "avtalet").

Läs igenom avtalet noggrant innan du öppnar eller använder webbplatsen. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner alla villkoren i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor anses vara ett erbjudande av OPS är acceptans uttryckligen begränsad till dessa villkor. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som är minst 13 år gamla.

 • Ditt opskar.com konto och webbplats. Om du skapar en blogg / webbplats på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och blogg, och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som uppstår under kontot och andra åtgärder som tas i samband med bloggen. Du får inte beskriva eller tilldela sökord till din blogg på ett vilseledande eller olagligt sätt, inklusive på ett sätt som syftar till att handla på andras namn eller rykte, och OPS kan ändra eller ta bort någon beskrivning eller nyckelord som den anser vara olämplig eller olaglig, eller Annars sannolikt att orsaka OPS-ansvar. Du måste omedelbart anmäla OPS till eventuella obehöriga användningar av din blogg, ditt konto eller andra brott mot säkerheten. OPS ansvarar inte för några handlingar eller försummelser från dig, inklusive eventuella skador av något slag som uppkommit till följd av sådana handlingar eller försummelser.

 • Ansvar för bidragsgivare. Om du använder en blogg, kommenterar på en blogg, skickar material till webbplatsen, postar länkar på webbplatsen eller på annat sätt gör (eller tillåter tredje part att göra) material tillgängligt via webbplatsen (något sådant material, "innehåll" ), Du är helt ansvarig för innehållet i och eventuella skador som härrör från det innehållet. Detta är fallet oavsett om innehållet i fråga utgör text, grafik, en ljudfil eller datorprogram. Genom att göra innehåll tillgängligt kan du garantera att
 • Nedladdning, kopiering och användning av innehållet kommer inte att kränka de ägarskyddade rättigheterna, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärke eller handelshemliga rättigheter hos någon tredje part.
 • Om din arbetsgivare har rättigheter till immateriella rättigheter du skapar har du antingen (i) fått tillstånd från din arbetsgivare att lägga in eller göra innehållet tillgängligt, inklusive men inte begränsat till någon programvara, eller (ii) Alla rättigheter i eller till innehållet
 • Du har fullgjort alla tredjepartslicenser som gäller innehållet och har gjort allt som krävs för att framgångsrikt kunna vidarebefordra till slutanvändarna alla nödvändiga villkor
  Innehållet innehåller inte eller installerar virus, maskar, malware, trojanska hästar eller annat skadligt eller destruktivt innehåll.
 • Innehållet är inte spam, är inte maskin- eller slumpmässigt genererad och innehåller inte oetiskt eller oönskat kommersiellt innehåll som är utformat för att driva trafik till tredje parts webbplatser eller öka sökmotorns rankning på tredje parts webbplatser eller för att fortsätta olagliga handlingar (t.ex. Som phishing) eller vilseleda mottagare om källan till materialet (t.ex. spoofing);
 • Innehållet är inte pornografiskt, innehåller inga hot eller uppmuntrar våld mot enskilda personer eller enheter, och strider inte mot tredje parts privatliv eller reklamrättigheter.
 • Din blogg blir inte annonserad via oönskade elektroniska meddelanden som spam-länkar i nyhetsgrupper, e-postlistor, andra bloggar och webbplatser och liknande oönskade marknadsföringsmetoder.
 • Din blogg heter inte på ett sätt som vilseleder dina läsare att tro att du är en annan person eller ett företag. Exempelvis är din blogg webbadress eller namn inte namnet på en annan person än dig själv eller annat företag än din egen; och du har, när det gäller innehåll som innehåller datorkod, korrekt kategoriserat och / eller beskrivet materialets art, natur, användningsområden och effekter, oavsett om det begärs av OPS eller på annat sätt.

Genom att skicka innehåll till OPS för att inkluderas på din webbplats, ger du OPS en världsomspännande, royaltyfri och icke-exklusiv licens för att reproducera, modifiera, anpassa och publicera innehållet enbart för att visa, distribuera och marknadsföra din blogg . Om du tar bort innehåll kommer OPS att använda rimliga ansträngningar för att ta bort den från webbplatsen, men du bekräftar att cachning eller referenser till innehållet inte kan göras omedelbart otillgängliga.

Utan att begränsa några av dessa åtaganden eller garantier har OPS rätt att, enligt OPS eget gottfinnande, (i) vägra eller ta bort innehåll som enligt OPS rimliga åsikt bryter mot någon OPS-policy eller är skadlig eller invändig, eller (ii) avsluta eller neka tillgång till och användning av Webbplatsen till någon enskild person eller enhet av någon anledning, enligt OPS eget gottfinnande. OPS kommer inte att ha någon skyldighet att återbetala belopp som tidigare betalats.3

 • Betalning och förnyelse.
  Allmänna villkor.
  Genom att välja en produkt eller tjänst accepterar du att betala OPS de engångs och / eller månatliga eller årliga abonnemangsavgifterna (ytterligare betalningsvillkor kan inkluderas i annan kommunikation). Prenumerationsbetalningar debiteras före förfallodagen den dag du registrerar dig för en Uppgradering och kommer att täcka användningen av den tjänsten för en månads- eller årlig prenumerationsperiod enligt vad som anges. Betalningar återbetalas inte.
  Automatisk förnyelse.
  Om du inte meddelar OPS före utgången av den tillämpliga prenumerationsperioden som du vill avbryta en prenumeration, kommer din prenumeration automatiskt att förnyas och du tillåter oss att samla den då gällande årliga eller månatliga prenumerationsavgiften för sådan abonnemang (liksom eventuella skatter) med hjälp av alla kreditkort eller annan betalningsmekanism vi har på rekord för dig. Uppgraderingar kan när som helst avbrytas genom att skicka din begäran till OPS skriftligen.

 • Tjänster.
  avgifter; Betalning. Genom att anmäla dig till ett Tjänster-konto accepterar du att betala OPS gällande installationsavgifter och återkommande avgifter. Tillämpliga avgifter faktureras från och med den dag då dina tjänster är etablerade och i förväg för att använda sådana tjänster. OPS förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor och avgifter om trettio (30) dagar före skriftlig uppsägning till dig. Tjänster kan avbrytas av dig när som helst på trettio (30) dagars skriftligt meddelande till OPS Support. Om din tjänst innehåller åtkomst till prioriterat e-postsupport. "E-postsupport" betyder möjligheten att begära support för teknisk support via e-post när som helst (med rimliga ansträngningar från OPS att svara inom en arbetsdag) angående användningen av VIP-tjänsterna. "Prioritet" betyder att stöd prioriterar stöd för användare av standard eller gratis opskar.com-tjänster. Allt stöd kommer att tillhandahållas i enlighet med OPS-standardtjänster, rutiner och policyer.

 • Ansvar för webbplatsens besökare. OPS har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive dataprogram, postat till webbplatsen och kan därför inte ansvara för materialets innehåll, användning eller effekter. Genom att använda webbplatsen representerar eller innebär inte OPS att den godkänner materialet där det publiceras eller att det anser att sådant material är korrekt, användbart eller icke skadligt. Du är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda dig och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Webbplatsen kan innehålla innehåll som är stötande, oanständigt eller på annat sätt anstötligt, såväl som innehåll som innehåller tekniska felaktigheter, typografiska misstag och andra fel. Webbplatsen kan också innehålla material som bryter mot integritets- eller reklamrättigheter, eller strider mot immateriella rättigheter och andra äganderättigheter från tredje part, eller nedladdningen, kopiering eller användning av dessa är föremål för ytterligare villkor, angivna eller ej angivna. OPS frånsäger sig något ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av användningen av webbplatsens besökare eller från eventuell nedladdning av de besökare av innehåll som publicerats.

 • Innehåll Skickat på andra webbplatser. Vi har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive datorprogram, tillgängligt via de webbplatser och webbsidor som opskar.com länkar till, och det länkar till opskar.com. ditt företag har ingen kontroll över dessa webbplatser utan webbsidor och webbsidor, och ansvarar inte för innehållet eller användningen av dem. Genom att länka till en webbplats utan webbsida eller webbsida representerar eller innebär inte OPS att den godkänner en sådan webbplats eller webbsida. Du är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda dig och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. OPS avstår från ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av din användning av webbplatser utan webbsidor och webbsidor.

 • Upphovsrättsintrång och DMCA-policy. Som ditt företag ber andra att respektera sina immateriella rättigheter respekterar de andras immateriella rättigheter. Om du anser att materialet som finns på eller länkat till av opskar.com kränker din upphovsrätt, uppmuntras du att meddela OPS i enlighet med OPS DMCA-policy (Digital Millennium Copyright Act). OPS kommer att svara på alla sådana meddelanden, inklusive, om så är nödvändigt eller lämpligt, genom att ta bort det intrångsfulla materialet eller inaktivera alla länkar till det överträdande materialet. OPS kommer att säga upp en besökares tillgång till och användning av webbplatsen om besökaren enligt lämpliga omständigheter är fast besluten att vara en upprepad inkräktare av upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter hos OPS eller andra. Vid sådan uppsägning har OPS ingen skyldighet att återbetala eventuella belopp som tidigare betalats till OPS.

 • Immateriell äganderätt. Detta avtal överförs inte från ditt företag till någon OPS eller tredje parts immateriella rättigheter, och okej, titel och intresse för och till sådan egendom förblir (mellan parterna) enbart med OPS. OPS, opskar.com, opskar.com-logotypen och alla andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med opskar.com eller Webbplatsen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör OPS eller OPSs licensgivare. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen kan vara varumärken tillhörande andra tredje parter. Din användning av webbplatsen ger dig ingen rättighet eller licens för att reproducera eller på annat sätt använda några OPS- eller tredje parts varumärken.

 • Reklam. OPS förbehåller sig rätten att visa annonser på din blogg om du inte har köpt ett annonsfritt konto.

 • Erkännande. OPS förbehåller sig rätten att visa tillskrivnings länkar som "Blogg på opskar.com," temaförfattare och typsnittstilldelning i din bloggfotboll eller verktygsfält.
  Partner Products. Genom att aktivera en partnerprodukt (t.ex. tema) från en av våra partners, godkänner du den partnerens användarvillkor. Du kan när som helst välja bort sina användarvillkor genom att deaktivera partnerprodukten.

 • Domännamn. Om du registrerar ett domännamn, använder eller överför ett tidigare registrerat domännamn, bekräftar du och godkänner att användningen av domännamnet också omfattas av Policyn för Internet Corporation för tilldelade namn och nummer ("ICANN"), inklusive deras Registreringsrättigheter och ansvar.

 • Förändringar. OPS förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta någon del av detta avtal. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera detta avtal för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att eventuella ändringar av detta avtal har skickats ut innebär godkännande av dessa ändringar. OPS kan även i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive utgivandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska omfattas av villkoren i detta avtal.
  Uppsägning. OPS kan säga upp din tillgång till hela eller någon del av webbplatsen när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning, omedelbart, omedelbart. Om du vill säga upp detta avtal eller ditt opskar.com-konto (om du har en), kan du helt enkelt sluta använda webbplatsen. Trots det ovanstående kan du, om du har ett betalt betalkonto, ett sådant konto endast avslutas av OPS om du väsentligt bryter mot detta avtal och misslyckas med att bota sådant brott inom trettio (30) dagar från OPS: s meddelande till dig om det. förutsatt att OPS kan säga upp webbplatsen omedelbart som en del av en generell avstängning av vår tjänst. Alla bestämmelser i detta avtal som enligt deras natur bör övergå uppsägning ska överstiga uppsägning, inklusive, men inte begränsat, äganderätt, garantivillkor, ersättning och ansvarsbegränsningar.

 • Ansvarsfriskrivning. Webbplatsen tillhandahålls "som det är". OPS och dess leverantörer och licensgivare avstår härmed alla garantier av något slag, uttryckligt eller underförstått, inklusive, utan begränsning, garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse. Varken ditt företag eller dess leverantörer och licensgivare, garanterar att webbplatsen kommer att vara felfri eller att åtkomst till det kommer att vara kontinuerligt eller oavbrutet. Du förstår att du hämtar från eller på annat sätt hämtar innehåll eller tjänster via webbplatsen efter eget gottfinnande och risk.

 • Ansvarsbegränsning. OPS eller dess leverantörer eller licensgivare är under inga omständigheter ansvariga för något föremål i detta avtal i enlighet med något avtal, försumlighet, strikt ansvar eller annan juridisk eller rättvis teori för: i) eventuella särskilda, oavsiktliga eller följdskador, ii) Kostnaden för upphandling för ersättningsprodukter eller tjänster. (iii) för avbrott i användning eller förlust eller korruption av data eller (iv) för eventuella belopp som överstiger de avgifter som du betalat till OPS enligt detta avtal under den tolv (12) månad perioden före åtgärden. OPS ansvarar inte för eventuella misslyckanden eller förseningar på grund av frågor som ligger utanför deras rimliga kontroll. Ovanstående gäller inte i den omfattning som är förbjudet enligt gällande lag.
  Allmän representation och garanti. Du företräder och garanterar att (i) din användning av webbplatsen kommer att överensstämma med OPS: s sekretesspolicy, med detta avtal och med alla tillämpliga lagar och förordningar (inklusive utan begränsning lokala lagar eller bestämmelser i ditt land, stat, stad eller annat statligt område, angående online beteende och acceptabelt innehåll och inklusive alla tillämpliga lagar om överföring av tekniska data som exporteras från USA eller landet där du bor) och (ii) din användning av webbplatsen inte kommer att kränka eller missupprätta en tredje parts immateriella rättigheter.

 • Skadeersättning. Du godkänner att sköta OPS, dess entreprenörer och dess licensgivare och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter från och mot alla krav och kostnader, inklusive advokatavgifter, som uppstår på grund av din användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till din överträdelse av detta avtal.

 • Diverse. Detta avtal utgör hela avtalet mellan OPS och dig om ämnet härom, och de får endast ändras genom ett skriftligt ändringsförslag undertecknat av en auktoriserad verkställande direktör i ditt företag eller genom att ditt företag skickar in en reviderad version. Om inte annat följer av tillämplig lagstiftning, kommer detta avtal, eventuell tillgång till eller användning av webbplatsen, att regleras av lagarna i Kalifornien, USA, med undantag för dess lagkonflikt och rätt plats för Eventuella tvister som härrör från eller relaterar till något av samma kommer att vara de statliga och federala domstolarna i San Francisco County, Kalifornien. Med undantag för fordringar på förbudsrättslig eller likvärdig lättnad eller fordringar avseende immateriella rättigheter (som får komma in i någon behörig domstol utan att bindningen läggs ut), ska eventuell tvist som uppstår enligt denna överenskommelse slutgiltigt avgöras i enlighet med de övergripande skiljedomsreglerna i Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS") av tre skiljemän utsedda i enlighet med sådana regler. Skiljeförfarandet ska äga rum i San Francisco, Kalifornien, på engelska och skiljeförfarandet får verkställas i någon domstol. Den rådande parten i någon åtgärd eller förfarande för att verkställa avtalet ska ha rätt till kostnader och advokatavgifter. Om någon del av detta avtal hålls ogiltig eller oförklarlig, kommer den här delen att tolkas för att återspegla parternas ursprungliga avsikt, och de återstående delarna kommer att förbli i full kraft och effekt. Ett avstående från någon av parterna av något villkor eller villkor i detta Avtal eller eventuella brott mot dessa, i något fall, kommer inte att upphäva sådant villkor eller villkor eller senare överträdelse av detta. Du kan tilldela dina rättigheter enligt detta avtal till någon part som godkänner, och förbinder sig att vara bunden av, dess villkor OPS kan tilldela sina rättigheter enligt detta avtal utan villkor. Detta avtal är bindande för och kommer att gälla till förmån för parterna, deras efterträdare och tillåtna tilldelningar.