Integritetspolicy

Följande villkor reglerar all användning av webbplatsen opskar.com och allt innehåll, tjänster och produkter som finns tillgängliga på eller via webbplatsen (tillsammans, webbplatsen). Webbplatsen ägs och drivs av ops (“ops”). Webbplatsen erbjuds med förbehåll för ditt godkännande utan ändring av alla villkor som finns häri och alla andra driftsregler, policyer (inklusive, utan begränsning, OPS sekretesspolicy) och procedurer som kan publiceras från tid till annan på denna webbplats av OPS (tillsammans "avtalet").

Läs igenom avtalet noggrant innan du öppnar eller använder webbplatsen. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner alla villkoren i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor anses vara ett erbjudande av OPS är acceptans uttryckligen begränsad till dessa villkor. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som är minst 13 år gamla.

 • Ditt opskar.com konto och webbplats. Om du skapar en blogg / webbplats på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och blogg, och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som uppstår under kontot och andra åtgärder som tas i samband med bloggen. Du får inte beskriva eller tilldela sökord till din blogg på ett vilseledande eller olagligt sätt, inklusive på ett sätt som syftar till att handla på andras namn eller rykte, och OPS kan ändra eller ta bort någon beskrivning eller nyckelord som den anser vara olämplig eller olaglig, eller Annars sannolikt att orsaka OPS-ansvar. Du måste omedelbart anmäla OPS till eventuella obehöriga användningar av din blogg, ditt konto eller andra brott mot säkerheten. OPS ansvarar inte för några handlingar eller försummelser från dig, inklusive eventuella skador av något slag som uppkommit till följd av sådana handlingar eller försummelser.

 

 • Bidragsgivares ansvar. Om du driver en blogg, kommenterar en blogg, lägger ut material till webbplatsen, lägger upp länkar på webbplatsen eller på annat sätt gör (eller tillåter någon tredje part att göra) material tillgängligt med hjälp av webbplatsen (sådant material, "innehåll" ), Du är helt ansvarig för innehållet i och eventuella skador som uppstår till följd av det Innehållet. Så är fallet oavsett om innehållet i fråga utgör text, grafik, en ljudfil eller datorprogramvara. Genom att göra innehåll tillgängligt godkänner du och garanterar att:
 • Nedladdning, kopiering och användning av innehållet kommer inte att kränka de ägarskyddade rättigheterna, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärke eller handelshemliga rättigheter hos någon tredje part.
 • Om din arbetsgivare har rättigheter till immateriella rättigheter du skapar har du antingen (i) fått tillstånd från din arbetsgivare att lägga in eller göra innehållet tillgängligt, inklusive men inte begränsat till någon programvara, eller (ii) Alla rättigheter i eller till innehållet
 • Du har fullgjort alla tredjepartslicenser som gäller innehållet och har gjort allt som krävs för att framgångsrikt kunna vidarebefordra till slutanvändarna alla nödvändiga villkor
  Innehållet innehåller inte eller installerar virus, maskar, malware, trojanska hästar eller annat skadligt eller destruktivt innehåll.
 • Innehållet är inte spam, är inte maskin- eller slumpmässigt genererad och innehåller inte oetiskt eller oönskat kommersiellt innehåll som är utformat för att driva trafik till tredje parts webbplatser eller öka sökmotorns rankning på tredje parts webbplatser eller för att fortsätta olagliga handlingar (t.ex. Som phishing) eller vilseleda mottagare om källan till materialet (t.ex. spoofing);
 • Innehållet är inte pornografiskt, innehåller inga hot eller uppmuntrar våld mot enskilda personer eller enheter, och strider inte mot tredje parts privatliv eller reklamrättigheter.
 • Din blogg blir inte annonserad via oönskade elektroniska meddelanden som spam-länkar i nyhetsgrupper, e-postlistor, andra bloggar och webbplatser och liknande oönskade marknadsföringsmetoder.
 • din blogg är inte namngiven på ett sätt som vilseleder dina läsare att tro att du är en annan person eller ett företag. Till exempel är din bloggs URL eller namn inte namnet på en annan person än dig själv eller ett annat företag än din egen; och du har, när det gäller innehåll som innehåller datorkod, korrekt kategoriserat och / eller beskrivit materialets typ, natur, användningar och effekter, oavsett om du uppmanas att göra det av OPS eller på annat sätt.

Genom att skicka innehåll till OPS för att inkluderas på din webbplats, ger du OPS en världsomspännande, royaltyfri och icke-exklusiv licens för att reproducera, modifiera, anpassa och publicera innehållet enbart för att visa, distribuera och marknadsföra din blogg . Om du tar bort innehåll kommer OPS att använda rimliga ansträngningar för att ta bort den från webbplatsen, men du bekräftar att cachning eller referenser till innehållet inte kan göras omedelbart otillgängliga.

Utan att begränsa någon av dessa framställningar eller garantier har OPS rätten (men inte skyldigheten) att, enligt OPS: s eget gottfinnande (i) vägra eller ta bort innehåll som enligt OPS rimliga åsikt bryter mot OPS-policy eller på något sätt skadligt eller invändningsfullt, eller (ii) avsluta eller neka åtkomst till och användning av webbplatsen till någon individ eller enhet av någon anledning, enligt OPS: s eget gottfinnande. OPS har ingen skyldighet att återbetala belopp som tidigare betalats

 • Betalning och förnyelse.
  Allmänna villkor.
  Genom att välja en produkt eller tjänst accepterar du att betala OPS de engångs och / eller månatliga eller årliga abonnemangsavgifterna (ytterligare betalningsvillkor kan inkluderas i annan kommunikation). Prenumerationsbetalningar debiteras före förfallodagen den dag du registrerar dig för en Uppgradering och kommer att täcka användningen av den tjänsten för en månads- eller årlig prenumerationsperiod enligt vad som anges. Betalningar återbetalas inte.
  Automatisk förnyelse.
  Om du inte meddelar OPS före utgången av den tillämpliga prenumerationsperioden som du vill avbryta en prenumeration, kommer din prenumeration automatiskt att förnyas och du tillåter oss att samla den då gällande årliga eller månatliga prenumerationsavgiften för sådan abonnemang (liksom eventuella skatter) med hjälp av alla kreditkort eller annan betalningsmekanism vi har på rekord för dig. Uppgraderingar kan när som helst avbrytas genom att skicka din begäran till OPS skriftligen.

 

 • Tjänster.
  Avgifter Betalning. Genom att registrera dig för ett servicekonto godkänner du att betala OPS tillämpliga installationsavgifter och återkommande avgifter. Tillämpliga avgifter faktureras från och med den dag då dina tjänster upprättas och innan sådana tjänster används. OPS förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor och avgifter trettio (30) dagar före skriftligt meddelande till dig. Tjänster kan avbrytas av dig när som helst med trettio (30) dagars skriftligt meddelande till OPS Support. Om din tjänst inkluderar tillgång till prioriterad e-poststöd. “E-postsupport” avser möjligheten att när som helst begära teknisk support via e-post (med rimliga ansträngningar från OPS för att svara inom en arbetsdag) angående användningen av VIP-tjänsterna. "Prioritet" betyder att support prioriteras framför stöd för användare av standard- eller gratis opskar.com-tjänster. Allt stöd kommer att tillhandahållas i enlighet med OPS standardtjänstpraxis, rutiner och policyer.

 

 • Webbplatsbesökares ansvar. OPS har inte granskat och kan inte granska allt material, inklusive datorprogramvara, som har publicerats på webbplatsen och kan därför inte vara ansvarigt för materialets innehåll, användning eller effekter. Genom att driva webbplatsen representerar eller antyder OPS inte att den stöder det material som publiceras där, eller att det anser att sådant material är korrekt, användbart eller icke-skadligt. Du är ansvarig för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Webbplatsen kan innehålla innehåll som är stötande, anständigt eller på annat sätt anstötligt, liksom innehåll som innehåller tekniska felaktigheter, typografiska misstag och andra fel. Webbplatsen kan också innehålla material som bryter mot integritets- eller publicitetsrättigheter, eller kränker immateriella rättigheter och andra äganderättigheter för tredje part, eller som nedladdning, kopiering eller användning av dessa är föremål för ytterligare villkor, angivna eller icke angivna. OPS frångår sig allt ansvar för skada som uppstår till följd av användningen av besökare på webbplatsen, eller från nedladdning av de besökare av innehåll som publicerats där.

 

 • Innehåll Skickat på andra webbplatser. Vi har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive datorprogram, tillgängligt via de webbplatser och webbsidor som opskar.com länkar till, och det länkar till opskar.com. ditt företag har ingen kontroll över dessa webbplatser utan webbsidor och webbsidor, och ansvarar inte för innehållet eller användningen av dem. Genom att länka till en webbplats utan webbsida eller webbsida representerar eller innebär inte OPS att den godkänner en sådan webbplats eller webbsida. Du är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda dig och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. OPS avstår från ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av din användning av webbplatser utan webbsidor och webbsidor.

 

 • Upphovsrättsintrång och DMCA-policy. Eftersom ditt företag ber andra att respektera dess immateriella rättigheter respekterar det andras immateriella rättigheter. Om du tror att material som finns på eller länkat till av opskar.com bryter mot din upphovsrätt, uppmanas du att meddela OPS i enlighet med OPS: s policy för Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). OPS kommer att svara på alla sådana meddelanden, inklusive efter behov eller lämpligt genom att ta bort det intrångande materialet eller inaktivera alla länkar till det intrångande materialet. OPS kommer att avsluta en besökares tillgång till och användning av webbplatsen om, under lämpliga omständigheter, besökaren är fast besluten att vara en upprepad intrång i OPS eller andras upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. I händelse av sådan uppsägning har OPS ingen skyldighet att återbetala belopp som tidigare betalats till OPS.

 

 • Immateriella rättigheter. Detta avtal överför inte från ditt företag till dig någon OPS eller tredje parts immateriella rättigheter, och all rätt, äganderätt och intresse för och till sådan egendom förblir (som mellan parterna) enbart hos OPS. OPS, opskar.com, opskar.com-logotypen och alla andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med opskar.com eller webbplatsen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör OPS eller OPS licensgivare. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen kan vara varumärken för andra tredje parter. Din användning av webbplatsen ger dig ingen rättighet eller licens att reproducera eller på annat sätt använda några OPS- eller tredjepartsvarumärken.

 

 • Reklam. OPS förbehåller sig rätten att visa annonser på din blogg om du inte har köpt ett annonsfritt konto.

 

 • Tillskrivning. OPS förbehåller sig rätten att visa tillskrivningslänkar som "Blogg på opskar.com", temaförfattare och tillskrivning av teckensnitt i din bloggfot eller verktygsfält.
  Partnerprodukter. Genom att aktivera en partnerprodukt (t.ex. tema) från en av våra partners, godkänner du partnerns användarvillkor. Du kan när som helst välja bort deras användarvillkor genom att avaktivera partnerprodukten.

 

 • Domännamn. Om du registrerar ett domännamn, använder eller överför ett tidigare registrerat domännamn, bekräftar du och godkänner att användning av domännamnet också är föremål för Internet Corporation för tilldelade namn och nummer (“ICANN”), inklusive deras Registreringsrättigheter och ansvar.

 

 • Förändringar. OPS förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta någon del av detta avtal. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera detta avtal för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att eventuella ändringar av detta avtal har skickats ut innebär godkännande av dessa ändringar. OPS kan även i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive utgivandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska omfattas av villkoren i detta avtal.
  Uppsägning. OPS kan avsluta din åtkomst till hela eller delar av webbplatsen när som helst, med eller utan anledning, med eller utan föregående meddelande, med omedelbar verkan. Om du vill säga upp detta avtal eller ditt opskar.com-konto (om du har ett) kan du helt enkelt sluta använda webbplatsen. Trots det ovanstående, om du har ett betaltjänstkonto, kan sådant konto endast avslutas av OPS om du väsentligt bryter mot detta avtal och inte lyckas bota ett sådant överträdelse inom trettio (30) dagar från OPS meddelande till dig om detta; förutsatt att OPS kan avsluta webbplatsen omedelbart som en del av en allmän avstängning av vår tjänst. Alla bestämmelser i detta avtal som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderätt, ansvarsfriskrivning, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

 

 • Ansvarsfriskrivning. Webbplatsen tillhandahålls "som den är". OPS och dess leverantörer och licensgivare avser härmed alla garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, inklusive, utan begränsning, garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. Varken ditt företag eller dess leverantörer och licensgivare ger någon garanti för att webbplatsen kommer att vara felfri eller att åtkomst till den kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Du förstår att du laddar ner från eller på annat sätt skaffar innehåll eller tjänster via webbplatsen efter eget gottfinnande och risk.

 

 • Ansvarsbegränsning. OPS eller dess leverantörer eller licensgivare är under inga omständigheter ansvariga för något föremål i detta avtal i enlighet med något avtal, försumlighet, strikt ansvar eller annan juridisk eller rättvis teori för: i) eventuella särskilda, oavsiktliga eller följdskador, ii) Kostnaden för upphandling för ersättningsprodukter eller tjänster. (iii) för avbrott i användning eller förlust eller korruption av data eller (iv) för eventuella belopp som överstiger de avgifter som du betalat till OPS enligt detta avtal under den tolv (12) månad perioden före åtgärden. OPS ansvarar inte för eventuella misslyckanden eller förseningar på grund av frågor som ligger utanför deras rimliga kontroll. Ovanstående gäller inte i den omfattning som är förbjudet enligt gällande lag.
  Allmän representation och garanti. Du företräder och garanterar att (i) din användning av webbplatsen kommer att överensstämma med OPS: s sekretesspolicy, med detta avtal och med alla tillämpliga lagar och förordningar (inklusive utan begränsning lokala lagar eller bestämmelser i ditt land, stat, stad eller annat statligt område, angående online beteende och acceptabelt innehåll och inklusive alla tillämpliga lagar om överföring av tekniska data som exporteras från USA eller landet där du bor) och (ii) din användning av webbplatsen inte kommer att kränka eller missupprätta en tredje parts immateriella rättigheter.

 

 • Skadeersättning. Du samtycker till att hålla OPS, dess entreprenörer och dess licensgivare och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter skadelös från och mot alla fordringar och utgifter, inklusive advokatarvoden, som uppstår till följd av din användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till din överträdelse av detta avtal.

 

 • Diverse. Detta avtal utgör hela avtalet mellan OPS och dig angående ämnet, och de kan endast ändras genom en skriftlig ändring undertecknad av en auktoriserad verkställande direktör för ditt företag eller genom att ditt företag publicerar en reviderad version. Med undantag för i den utsträckning tillämplig lag, om någon, föreskriver något annat, kommer detta avtal, all tillgång till eller användning av webbplatsen att regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, USA, med undantag för dess lagkonflikter och rätt plats för eventuella tvister som uppstår på grund av eller relaterar till något av detta kommer att vara de statliga och federala domstolarna i San Francisco County, Kalifornien. Med undantag för anspråk på föreläggande eller rättvis befrielse eller anspråk angående immateriella rättigheter (som kan väckas vid vilken behörig domstol som helst utan att en obligation läggs upp), ska varje tvist som uppstår enligt detta avtal slutgiltigt avgöras i enlighet med de omfattande skiljedomsreglerna i Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) av tre skiljemän som utsetts i enlighet med sådana regler. Skiljedomen ska äga rum i San Francisco, Kalifornien, på engelska och skiljeförfarandet kan verkställas i vilken domstol som helst. Den rådande parten i varje åtgärd eller förfarande för att verkställa detta avtal har rätt till kostnader och advokatavgifter. Om någon del av detta avtal hålls ogiltigt eller inte kan verkställas kommer den delen att tolkas så att den återspeglar parternas ursprungliga avsikt, och de återstående delarna kommer att förbli i full kraft. Om endera parten avstår från något villkor eller villkor i detta avtal eller någon överträdelse därav, i något enskilt fall, kommer inte att avstå från ett sådant villkor eller villkor eller någon efterföljande överträdelse därav. Du får överlåta dina rättigheter enligt detta avtal till alla parter som samtycker till och samtycker till att vara bundna av dess villkor; OPS kan tilldela sina rättigheter enligt detta avtal utan villkor. Detta avtal är bindande för och kommer att gynna parterna, deras efterträdare och tillåtna uppdrag.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •